Klienti & reference

17 let mých zkušeností - 17 let Vašich úspěchů
Zjistěte více
Klienti

Výběr
klientů

Co o mně řekli zadavatelé

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

Po předchozích výborných zkušenostech s paní Makovičkovou jsme navázali programem na míru Adaptace na změny, kterým postupně prošli všichni klíčoví zaměstnanci společnosti.Zpětná vazba z programu byla dle očekávání opět výborná a s časovým odstupem byla v praxi prokázána i celková efektivita. Přístup paní Makovičkové k celkovému zadání hodnotíme jako velmi profesionální. Nejvíce času bylo věnováno přesnému zadání tréninku, tj. identifikaci konkrétní vzdělávací potřeby, zjištění co nejvíce informací o jednotlivých účastnících tréninku, o firemní kultuře, o aktuálním dění ve společnosti a v neposlední řadě také jaký má být samotný průběh tréninku, tak aby byly podchyceny reálné a konkrétní situace z praxe. Kvalita tréninku byla zajištěna nejenom obsahem kurzu, ale i navozením příjemné a tvůrčí atmosféry. Jednotlivé části byly uzpůsobeny na míru aktuálním potřebám účastníků. Důraz byl kladen na praktičnost a na zapojení všech individualit v tréninku, což považujeme za nejnáročnější úkol. U paní Makovičkové oceňujeme nejen její důraz na přípravu celého tréninku, ale i následnou péči a zájem o zjištění efektivity v praxi.

S ohledem na výborné zkušenosti velmi rád doporučím spolupráci.

Mgr. Robert Holeček
Ředitel úseku lidské zdroje a organizace
(program Adaptace na změny, Asertivita, Prezentační dovednosti)

ANNONCE a.s.

Na přístupu PhDr. Dany Makovičkové oceňujeme precizně připravený program probíhající náročnou a zároveň velmi zábavnou formou, odborné i životní zkušenosti, vstřícnost, flexibilitu, využití interaktivních metod, pružné reagování na potřeby a dotazy jednotlivých účastníků, empatii a v neposlední řadě příjemný a přátelský přístup. Účastníci hodnotí tréninky velmi pozitivně, zkušenosti a rady paní PhDr. Makovičkové využívají a budou i nadále používat v pracovním i osobním životě.

Dana Zemanová
Manažerka redakčního provozu
(programy Proklientský nadstandard, Cesta k udržení úsměvu i klienta, Prodejní dovednosti, Leaderhip Skills)

CeWe Color, a. s.

S paní Makovičkovou jsme spolupracovali 2 roky. Jejími školeními prošlo více než 120 našich zaměstnanců v několika druzích školení. Vzhledem k našemu zaměření, se jednalo především o školení obchodních dovedností a asertivity. Přednášky byly vždy doplněny tréninky, kde si účastníci mohli sami zažít situace, do kterých se v rámci své práce mohou dostat a tudíž v praxi vyzkoušet nabyté znalosti.Navíc před školením probíhala příprava formou návštěvy a zjištění skutečností přímo na našich prodejnách a po školení zase emailem zadanými úkoly, paní Makovičková zjišťovala, zda její školení a poznatky z nich, jsou v praxi skutečně využívány.

Kurzy paní Makovičkové bych určitě doporučila, dokáže si získat posluchače, je velmi nápaditá a po odborné stránce naprostý profesionál.

Ing. Michaela Rešová
Vedoucí maloobchodu, členka dozorčí rady
(programy Prodejní dovednosti speciál, Praktická asertivita při prodeji)

ČEZ, a. s.

Danu Makovičkovou znám již mnoho let, a to jak ze strany účastníka školení, tak ze strany společnosti plánující rozvojový program pro svoje zaměstnance. S Danou se mi vždy úžasně spolupracovalo a z jejích tréninků jsem si pokaždé odnesla spoustu pozitivních zážitků, ze kterých pak dlouho čerpám jak v pracovním, tak v soukromém životě. Trénink s Danou mohu upřímně doporučit!

Lenka Kalužíková
HR Business Partner
(programy Vedení lidí, Time Management, Ladies Day)

Andel’s hotel Prague, Angelo Hotel Prague

Vzhledem k velkému ohlasu Daniných předchozích tréninků si účastníci vyžádali jejich pokračování.
Využili jsme i poradenské služby - společně jsme zmapovali potřeby zaměstnanců s ohledem na jejich dobu působení ve firmě a jejich vlastní zájem o rozvoj v konkrétních oblastech.
Na přístupu Dany oceňujeme zejména profesionalitu, která pramení z vlastních manažerských i životních zkušeností, podpořených rozsáhlým odborným zázemím. Každému tréninku předchází předběžná konzultace se zadavatelem tak, aby trénink cíleně podchytil a zpracoval témata a situace, které jsou z pohledu zadavatele klíčové.
Z dalších Daniných kladů bych chtěla zmínit mimořádný dar zaujmout a motivovat i velmi různorodé publikum a reagovat na potřeby jednotlivých účastníků. Samozřejmostí je po všech stránkách perfektně připravený program, který obohatí účastníky o řadu reálných a v praxi snadno použitelných nástrojů.
Odborné tréninky a školení v podání Dany jsou nejenom nástrojem ke zdokonalování schopností zaměstnanců, a tím celé firmy, ale svým způsobem i zaměstnaneckým benefitem, který je účastníky tréninků vnímán jako výraz důvěry a oprávněně vložené investice ze strany zaměstnavatele.
Děkujeme Daně za její profesní přístup a těšíme se již na další spolupráci.

Vladana Horáková MBA
Resident Manager
(programy Manažerské vzdělávání, Úvod do vyjednávání, Argumentace, Efektivní komunikace a Asertivní techniky, Empowerment, Time a Stress Management)

ZDEMAR Ústí nad Labem, s.r.o.

Struktura modulů, jak byly paní Makovičkovou navrženy, vycházela z potřeb a požadavků naší společnosti a jejich obrovským přínosem bylo tedy zejména "ušití na míru" přímo našim potřebám.
Oceňujeme celkový odpovědný přístup, vysokou odbornost, všestrannost a flexibilitu paní Makovičkové a její hluboké odborné zázemí díky zkušenostem v managementu a obchodu. Účastníci vysoce hodnotí její schopnost zaujmout a vtáhnout je nenásilnou formou do řady aktivit a přimět je interaktivními metodami, aby si ověřili fungování předkládaných nástrojů i v praxi.

Zdeněk Lohniský
majitel společnosti ZDEMAR
(zpracování uceleného dlouhodobého vzdělávacího projektu - Efektivní komunikace, Obtížná komunikace a asertivní techniky, Prodejní dovednosti I, II a Vyjednávání, Vedení lidí a motivace)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Účastníci projektu ocenili obsahovou náplň tréninku, množství příkladů z praxe, jeho celkovou úroveň, profesionální a zároveň lidský přístup lektorky a jeho celkovou úroveň. Rádi bychom tímto PhDr. Daně Makovičkové poděkovali za kvalitně odvedenou práci.

Mgr. Lenka Štěpánová
Specialista vzdělávání senior
(program Lektorské dovednosti)

Vienna House Cluster Tschechien s.r.o.

Před tréninky byly realizovány přípravné fáze formou pohovorů s vybranými účastníky, aby mohl být program doladěn a připraven co nejvíce na míru. To je praxe, která je nesporně velkým přínosem jak pro připravovaný program, tak pro motivaci pracovníků, kteří se potom budou programu účastnit. Účastníci tréninků bez výjimky ocenili profesionalitu a vstřícný přístup, konkrétní příklady z praxe a schopnost zapojit do tréninku opravdu všechny.

Michaela Vokounová
Training Manager
(programy Leadership a Leadership pro pokročilé)

Pojišťovna České spořitelny, a.s.

Akce byla připravena s velkou pečlivostí a profesionalitou. Kromě toho bylo vytvořeno prostředí důvěry a přátelské atmosféry. Znalosti, dovednosti a zkušenosti předávané lektorkou jsou přímo uplatnitelné v praxi. Úroveň seminářů a způsob jejich vedení byl výborný.
Zároveň velmi pozitivně hodnotíme způsob zapojení všech účastníků a přizpůsobení programu seminářů převažujícím preferencím účastníků.

Ing. Renata Sedláčková
vrchní specialista senior, oddělení HR
(konzultace a implementace nového hodnotícího systému zaměstnanců)

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.

S paní Makovičkovou jsme realizovali trénink na našem kontaktním centru, kdy bylo potřeba, aby operátoři informační linky, zvyklí na poskytování podpory zákazníkům, zvládli na závěr hovoru klienta aktivně oslovit s nabídkou dalších produktů a služeb CCS. V rámci tréninku si operátoři vytvořili vlastní formulace, které jim nejlépe vyhovovaly, a ty poté trénovali nanečisto. Následné překlopení do praxe proběhlo nad očekávání hladce.
Na paní Makovičkové oceňuji její velmi proaktivní, pečlivý a vždy pozitivní přístup.

Taťána Bohatová
Contact Centre Manager
(program Prodejní telefonát)

Co o mně řekli účastníci

Co o mně řekli účastníci

Jurys Inns Limited

Rozvojové programy Dany patři k nejlepším, jakých jsem se kdy zúčastnil. Vždy zajímavé a obohacující, ať už jde o Time & Stress Management, Leadership, Asertivitu, Empowerment. Profesionální přístup, vysoká odborná úroveň, řada příkladů z vlastní praxe, řešení konkrétních problémů účastníků. Tréninky zajímavé, interaktivní a dynamické, vždy s řadou podnětů pro osobní i pracovní rozvoj. Výborná práce s auditoriem, vysoká důvěra, přirozený respekt.
Oceňuji a doporučuji!

Radek Tvrdý
Revenue Manager

Philip Morris ČR a.s.

Školení Leadershipu bylo přesně na míru a vše se mi hodí do praxe. Moc jsem si ho užila a nenudila se ani minutu! A to nejlepší nakonec – koučink. Od Vás nemá chybu!

Petra Šmerdová
EHSS manager

Hella Autotechnik NOVA, s.r.o.

Krásný den Dano,
ještě jednou Vám chci poděkovat za zajímavé a hodnotné dva dny. Neskutečně jsem si užila atmosféru, kterou jste dokázala „vykouzlit“.
Jste výjimečná v tom, co děláte, a jde vidět, že Vás práce naplňuje, protože ji děláte, a teď se omlouvám za výraz, SAKRA dobře.
Děkuji a doufám, že mi Vaše rady budou ještě dlouho znít v hlavě a že se s nimi brzy naučím pracovat
Přeji Vám překrásný den plný úsměvu

Petra Applová 
MRO-Purchaser Mohelnice/ Einkauf 

Omnicom Media Group, s.r.o.

S Danou Makovičkovou jsem měla tu čest absolvovat jak několik firemních školení (Asertivita, Leadership), tak trénink zaměřený na osobnostní rozvoj (Ladies Day). Všechna školení mohu vřele doporučit. Pomohla mi jak v teoretickém rozšíření znalostí, tak i v praktickém procvičování na reálných příkladech z praktického života a především mi ukázala různé nástroje, metody, způsoby vhodné pro odlišné situace a typy lidí.
Vždy jsem odcházela s velmi dobrým pocitem a s motivací pracovat na sobě; navíc „vyzbrojena“ řadou drobných „nástrojů“, které mohu prakticky používat každý den.
Na Daně oceňuji její všestrannost, široké odborné znalosti a zkušenosti, schopnost zaujmout a především její velmi přátelský způsob, kterým své znalosti a zkušenosti předává. Dano, DĚKUJI!

Markéta Měřínská
Financial Controller

Hella Autotechnik NOVA, s.r.o.

Školení bylo perfektní. Jako technik zaměřený na cíl mám rád systém, a ačkoli jsem původně nevěřil, že mě tento typ programu zaujme, překvapil mě. Diagram měl logiku, zaujalo mě přiřazování osobností k jednotlivým typům a po programu jsem se ještě vracel k obdrženým materiálům a hledal motivy jednání svých známých, abych lépe chápal jejich vzorce chování. Všechno do sebe zapadá, včetně zákonitosti, do jakých modelů chování ten který typ utíká, když je mu dobře, anebo naopak zle. Ujasnil jsem si, do které kategorie osobností spadám, a vytanula mi spousta nových otázek, nad kterými jsem dříve ani neuvažoval. Tedy rozhodně posun. Mohu doporučit!Díky za perfektní výklad a přístup!

Jaroslav Botek
Purchasing – Assurance Tools

BNSOFT s.r.o.

.. včera jsem se vrátila z dvoudenního tréninkového programu Profesionální sekretářka/asistentka. Chci Vám moc poděkovat, že Vaše firma vůbec něco tak úžasného organizuje. Trénink naprosto a nadmíru splnil má očekávání. Cítím se skvěle, svěže, mám více energie i sebevědomí. Určitě to bude mít kladné dopady nejen v mé profesi, ale i v soukromém životě.

Ještě jednou děkuji, mějte se moc krásně!
S pozdravem

Jana Rösnerová

Hella Autotechnik NOVA, s.r.o.

Milá Dano,
zrovna si tak sedím v parku a myslím na Vás. Ani nevím, kdy naposledy jsem si tohle dopřávala. Je tady nádherně a já si uprostřed toho sedím, popíjím kávu a čtu si. Je mi nádherně.
Ale proč vlastně píši. Chtěla bych Vám moc poděkovat za minulý víkend. Po pravdě jsem si ani nemyslela, ze to bude tak účinné, ale nějak mně to vsechno zaseklo a já začala opravdu přemýšlet. Celý tyden pak byl úplně jiný než doposud. Moc rada bych se s Vámi opět někdy potkala, proto budete-li mít nějaký seminář třeba v Praze, budu ráda, když mi dáte vědět.
Ještě jednou moc děkuji.

Venda Hejnová
Internal & External Communication Specialist
HR Department

Commerzbank AG

Frau Makovickova hat im Rahmen eines etwas mehr als eintägigen Seminars für die Commerzbank AG Prag die Bedeuntung und Anwendung des Enneagramms vorgestellt. Das Enneagramm unterscheidet neun verschiedene Persönlichkeitsmuster und beschreibt ihre Beziehungen zueinander. Das Seminar war ausgewogen, die Fakten gut erklärt, interessant und mit verständlichen Beispielen unterlegt. Ziel des Trainings war es, eine bessere Selbstreflexion zu erzielen, sein Gegenüber besser einschätzen zu können und den Umgang mit verschieden Persönlichkeitstypen zu verbesseren. Ich kann dieses Seminar absolut empfehlen - definitiv auch für Personen ohne psychologischen Hintergrund. Danke Dana!

Brigitte Steckert
Senior HR Business Partner

Kantar Health s.r.o.

I´ve passed Dana´s Leadership skills, they were the top trainings which I ever attend! They influenced my job in a very positive way.

Jana Aubrechtová
HR Manager CEE

Claim system s.r.o.

Absolvoval jsem několik školení a tréninků, které Dana vedla a vždy jsem odcházel s pocitem, že jsem se naučil něco nového nebo jsem získal nový pohled dané téma. Schopnosti i dovednosti Dany mohu vřele doporučit.

Martin Molzky
risk manager - debt collector
Úvod
Co o mně řekli účastníci