Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

S paní PhDr. Danou Makovičkovou jsme začali spolupracovat na konci roku 2012, kdy jsme se dohodli na vzájemné spolupráci s cílem zajistit trénink na míru pro cílovou skupinu „Klíčových zaměstnanců“. Tématem tréninku byla „Adaptace na změny“.
Jednalo se vždy o dvoudenní trénink pro skupinu 8 zaměstnanců. Celkem se proškolilo 24 klíčových zaměstnanců. Zpětná vazba ze školení ze strany účastníků byla hodnocena výborně a s časovým odstupem byla v praxi prokázána i celková efektivita tohoto tréninku. Přístup paní Makovičkové k celkovému zadání tohoto tréninku byl velmi profesionální. Nejvíce času bylo věnováno přesnému zadání tréninku, tj. identifikaci konkrétní vzdělávací potřeby, zjištění co nejvíce informací o jednotlivých účastnících tréninku, o firemní kultuře, o aktuálním dění ve společnosti a v neposlední řadě také jaký má být samotný průběh tréninku, tak aby byly zajištěny reálné a konkrétní situace z praxe.
Kvalita tréninku byla zajištěna nejenom obsahem kurzu, ale i navozením příjemné atmosféry a prostředím tréninku. Dále byly jednotlivé části tréninku uzpůsobeny na míru dle aktuálních potřeb účastníků. Důraz byl kladen na praktičnost a zapojení všech individualit v tréninku, což považujeme za nejnáročnější úkol. U paní doktorky Makovičkové oceňujeme nejen její důraz na přípravu celého tréninku, ale i následnou péči a zájem o zjištění efektivity tréninku v praxi.

S ohledem na výborné zkušenosti velmi rád doporučím spolupráci s paní doktorkou Makovičkovou.

Mgr. Robert Holeček, ředitel úseku lidské zdroje a organizace

Jurys Inn Prague

S paní Makovičkovou jsem se poprvé setkala koncem roku 2011, kdy jsme vybírali novou společnost, která by prováděla tréninky na míru našemu hotelu. Paní Makovičková na mě velice zapůsobila jak jejími teoretickými znalostmi, velkou praxí, znalostí oboru hotelnictví, tak její osobou. Již při prvním tréninku se mi potvrdilo to, proč s ní spolupracujeme nadále a plánujeme mnoho dalších tréninků.

Dana se perfektně připravuje na všechny tréninky, ráda pozná každou individuální osobu, a tím jsme si jisti, že každý trénink bude šitý opravdu na míru našemu provozu, prostředí a aktuálním potřebám. Naši zaměstnanci s ní mají tréninky rádi, váží si jí a věří jí, což pro nás znamená velikou návratnost tréninků v podobě rozvoje zaměstnanců a rostoucí spokojenosti hostů.

Jana Müllerová, Human Resource Manager

ANNONCE PUBLISHING, s. r. o.

Po zmapování potřeb našich zaměstnanců s ohledem na jejich pracovní pozice jsme se rozhodli vyzkoušet vzdělávací program PhDr. Dany Makovičkové "PROKLIENTSKÝ NADSTANDARD I. aneb Cesta k udržení úsměvu i klienta."

Projekt "ušitý na míru" našim zaměstnancům zahrnoval: motivaci pro profesionální služby, aktivní naslouchání, parafrázování, empatii, pozitivní formulace, jednání s obtížnými typy lidí, zásady kontramanipulace včetně typologie manipulátorů a asertivitu.

Na přístupu PhDr. Dany Makovičkové oceňujeme precizně připravený program probíhající náročnou a zároveň velmi zábavnou formou, odborné i životní zkušenosti, vstřícnost, flexibilitu, využití interaktivních metod, pružné reagování na potřeby a dotazy jednotlivých účastníků, empatii a v neposlední řadě příjemný a přátelský přístup.

Účastníci hodnotí trénink velmi pozitivně, zkušenosti a rady paní PhDr. Makovičkové využívají a budou i nadále používat v pracovním i osobním životě.

Dana Zemanová, Manažerka redakčního provozuNa základě velkého úspěchu s tímto školením jsme požádali paní Makovičkovou o další spolupráci. Následně pro nás připravila tato školení:

  • OBCHODNÍ DOVEDNOSTI (pro obchodní týmy jednotlivých regionů)
  • ZÁKLADY PRODEJNÍCH DOVEDNOSTÍ (pracovnice na přepážce)
  • LEADERSHIP SKILLS I. (pro manažery)

Do budoucna uvažujeme o další spolupráci (na kterou se již nyní všichni těšíme).

Dana Zemanová, Manažerka redakčního provozu

CeWe Color, a. s.

Z důvodu zkvalitňovaní služeb jsme pro naše zaměstnankyně objednali trénink PhDr. Dany Makovičkové "Proklientská zákaznická linka". Již před tréninkem jsme ocenili precizní přípravu včetně schůzek s jednotlivými účastnicemi; na tréninku pak vstřícnost, flexibilitu a společné pracování na problémech, které nás opravdu trápí. Účastnice trénink hodnotily jako výborný, zajímavý, srozumitelný a zároveň náročný. Byly příjemně vyčerpané z intenzivní práce a mají chuť pokračovat a naučit se víc. Rádi bychom i nadále spolupracovali a těšíme se na další trénink.

Michaela Majerová, Vedoucí zákaznického oddělení

andel’s hotel Prague, angelo Hotel Prague

Je mi ctí a potěšením, vydat doporučující dopis paní PhDr. Daně Makovičkové, trenérce a lektorce kurzů a tréninků zabývajících se dalším vzděláváním a zdokonalováním profesních i osobnostních kvalit našich zaměstnanců.
Spolupráce s PhDr. Danou Makovičkovou začala v lednu 2005, kdy pro členy manažerského týmu hotelů řízených Viennou Internatinal H & R ( Savoy, Palace, Diplomat, Le Palais, Dvořák Karlovy Vary, andel´s Hotel), vedla "Leadership Training", prohlubující schopnosti řízení lidí a týmů. Vzhledem k velkému ohlasu tréninků si účastníci kursu vyžádali jeho další pokračování. Školení pak probíhala v dalších oblastech manažerského vzdělávání jako Teamová spolupráce, Koučování a delegování, Hodnotící pohovor, Cíle, vize a plánování, Úvod do vyjednávání, Argumentace, Efektivní komunikace a Asertivní techniky.

Od roku 2006 jsou využívány i poradenské služby společnosti Dany Makovičkové - WISE. Společně jsme zmapovali potřeby zaměstnanců s ohledem na jejich dobu působení ve firmě a jejich vlastní zájem o rozvoj v konkrétních oblastech. Tak došlo k pokračování řady tréninků s novými tématy Time Management a Stress Management, další kolegové působící na vedoucích pozicích prošli tréninkem "Leadership I a II" zacíleným na vedení lidí a motivaci.

Na přístupu PhDr. Dany Makovičkové oceňujeme zejména profesionalitu, která pramení z vlastních manažerských i životních zkušeností, podpořených rozsáhlým odborným zázemím. Každému tréninku předchází předběžná konzultace se zadavatelem tak, aby trénink cíleně podchytil a zpracoval témata a situace, které jsou z pohledu zadavatele klíčové.

Z dalších kladů PhDr. Dany Makovičkové bych chtěla zmínit mimořádný dar zaujmout a motivovat i velmi různorodé publikum a reagovat na potřeby jednotlivých účastníků. Samozřejmostí je po všech stránkách perfektně připravený program, který obohatí účastníky o řadu reálných a v praxi snadno použitelných nástrojů.

Odborné tréninky a školení v podání PhDr. Dany Makovičkové jsou nejenom nástrojem ke zdokonalování schopností zaměstnanců, a tím celé firmy, ale svým způsobem i zaměstnaneckým benefitem, který je účastníky tréninků vnímán jako výraz důvěry a oprávněně vložené investice ze strany zaměstnavatele.

Děkujeme PhDr. Daně Makovičkové za její profesní přístup a těšíme se již na další spolupráci.

Vladana Horáková MBA, Resident Manager

ZDEMAR Ústí nad Labem, s. r. o.

Na základě výborných předchozích zkušeností s paní Danou Makovičkovou (trénink Argumentace a vyjednávání) jsme ji oslovili i v letošním roce. Její vzdělávací a poradenskou společnost jsme tentokrát požádali o zpracování uceleného dlouhodobého vzdělávacího programu pro rozvoj znalostí a dovedností našich zaměstnanců. Projekt zahrnoval moduly od Efektivní komunikace, Obtížné komunikace a Asertivních technik přes Prodejní dovednosti I, II a Vyjednávání až po manažerské programy typu Vedení lidí a Motivace a konečně Trénink hlasového projevu a Neverbální komunikace.

Struktura modulů, jak byly paní Makovičkovou navrženy, vycházela z potřeb a požadavků naší společnosti a jejich obrovským přínosem bylo tedy zejména "ušití na míru" přímo našim potřebám.

V budoucnu zvažujeme ještě trénink z Time Managementu a Stress Managementu.
Oceňujeme celkový odpovědný přístup, vysokou odbornost, všestrannost a flexibilitu paní Dany Makovičkové a její hluboké odborné zázemí díky zkušenostem v managementu a obchodu. Účastníci vysoce hodnotí její schopnost zaujmout a vtáhnout je nenásilnou formou do řady aktivit, a přimět je interaktivními metodami, aby si ověřili fungování předkládaných nástrojů i v praxi.

Zdeněk Lohniský, ředitel společnosti ZDEMAR

ŽIVNOSTENSKÁ BANKA, a. s.

Společně se vzdělávací společností paní PhDr. Dany Makovičkové jsme připravili program Lektorské dovednosti pro zaměstnance banky. Účastníci projektu ocenili obsahovou náplň tréninku, množství příkladů z praxe, jeho celkovou úroveň, profesionální a zároveň lidský přístup lektorky a jeho celkovou úroveň. Rádi bychom tímto PhDr. Daně Makovičkové poděkovali za kvalitně odvedenou práci. V případě potřeby na ni znovu s důvěrou obrátíme.

Mgr. Lenka Štěpánová, Specialista vzdělávání – senior

 ALLIANZ POJIŠŤOVNA, a. s.

…rozhodli jsme se vyzkoušet spolupráci při přípravě manažerského kurzu Praktická asertivita v rámci našeho vzdělávacího systému. Účastníci velmi oceňovali přínosné téma kurzu a přístup lektorky, zvláště její profesionalitu a praktické zkušenosti. Závěrečná zpráva z kurzu byla velmi dobře zpracována, spolupráce byla bezproblémová..

Lenka Roubalová, Consultant Human Resources

VIENNA INTERNATIONAL HOTELS

LEADERSHIP PRO POKROČILÉ

…na konci roku 2004 jsme požádali o vytvoření na míru šitých tréninků, zaměřených na vůdčí dovednosti manažerů. Před tréninkem byla realizována přípravná fáze formou pohovorů s vybranými účastníky, aby mohl být program doladěn a připraven co nejvíce na míru. To je praxe, která je nesporně velkým přínosem jak pro připravovaný program, tak pro motivaci pracovníků, kteří se potom budou programu účastnit. Účastníci tréninků bez výjimky ocenili profesionalitu a vstřícný přístup, konkrétní příklady z praxe a schopnost zapojit do tréninku opravdu všechny...

Michaela Vokounová, Training Manager for Vienna International Hotels

ČESKÝ TELECOM, a. s.

" …V září tohoto roku jsme realizovali vzdělávací program pro naše prodejce z Telefonických center - TELESALES II. Nebyl to jednoduchý úkol, zúčastnění prodejci jsou špičkou a potřebují pouze "dopilovat" některé dovednosti. Zúčastnili se již několika programů zaměřených na prodej po telefonu, ale ne vždy s jasným cílem a splněným očekáváním, proto výběr dodavatele byl náročný.
Velkým přínosem byl výběr lektorky, která byla velmi dobře připravena, dokázala zaujmout, stále poskytovala zpětnou vazbu, výborně řídila trénink, diskuze, pružně reagovala a dokázala v prodejcích vzbudit kreativitu. Celkově školení znamenalo přínos i v oblasti motivace prodejců.
Hodnocení programu ze strany prodejců i nadřízených bylo velice pozitivní a počítáme do budoucna, že na tento program navážeme dalším tréninkem."

Magdalena Vacková, Rozvoj Lidských zdrojů

POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY

...V roce 2004-2005 jsme spolupracovali na projektu zaměřeném na zavedení nového hodnotícího systému zaměstnanců. Spolupráce probíhala ve dvou oblastech: workshop Příprava hodnotitelů pod vedením PhDr. Svozila a dále několik seminářů pro top, senior a liniový management na téma Hodnotící pohovor pod vedením PhDr. Makovičkové. Obě akce byly připraveny s velkou pečlivostí a profesionalitou. Kromě toho bylo vytvořeno prostředí důvěry a přátelské atmosféry. Znalosti, dovednosti a zkušenosti předávané lektory jsou přímo uplatnitelné v praxi. Úroveň seminářů a způsob jejich vedení byl výborný. Zároveň velmi pozitivně hodnotíme způsob zapojení všech účastníků a přizpůsobení programu seminářů převažujícím preferencím účastníků...

Ing. Renata Sedláčková, vrchní specialista senior, oddělení HR

HYPO stavební spořitelna, a. s.

PRAKTICKÁ ASERTIVITA

V roce 2004 vedla paní Dana Makovičková v naší společnosti velmi úspěšné tréninky Profesionální telefonní komunikace pro vedoucí i řadové pracovníky, Praktickou asertivitu pro vedoucí pracovníky a trénink Profesionální operátor pro pracovníky Klientského servisu. Vzhledem k vysoce erudovanému a zároveň empatickému přístupu, kdy frekventanti ocenili zejména hluboké praktické zkušenosti a atmosféru naprosté pohody, zapojení do interaktivního tréninku, hravou, a přesto náročnou formu, jsme pro naše zaměstnance objednali navíc trénink Vymáhání pohledávek a Aktivní telemarketing. Na trénincích paní Makovičkové oceňujeme odbornost, vstřícnost, precizní přípravu kurzů včetně předem vedených přípravných rozhovorů s účastníky. Výsledkem jsou poté profesionálně vedené vysoce kvalitní tréninky.

Vzhledem k velkým ohlasům tréninků jsme se na společnost paní PhDr. Dany Makovičkové obrátili s dalším projektem – v současné době je v jednání několikadenní Outdoorový program TeamSpirit, určený všem vedoucím pracovníkům včetně Top Managementu. Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Petra Hakenová, vedoucí Personálního oddělení

BNSOFT GORDIC VAR

.. včera jsem se vrátila z dvoudenního tréninkového programu Profesionální sekretářka/asistentka. Chci Vám moc poděkovat, že Vaše firma vůbec něco tak úžasného organizuje. Trénink naprosto a nadmíru splnil má očekávání. Cítím se skvěle, svěže, mám více energie i sebevědomí. Určitě to bude mít kladné dopady nejen v mé profesi, ale i v soukromém životě.

Ještě jednou děkuji, mějte se moc krásně!
S pozdravem, Jana Rösnerová

POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY

Ještě jednou děkuji za zajímavou prezentaci!

Ing. Jaroslav Kulhánek, předseda představenstva a generální ředitel