"Zkušenost není to, co se Vám přihodí.
Zkušenost je to, co uděláte z toho, co se Vám přihodí."

Aldus Huxley

Jak zajistím kvalitní kurz "na míru":

Pro realizaci úspěšného projektu jsou klíčovým faktorem Vaše potřeby jako zadavatele – z nich musí trénink vycházet. A aby byl skutečně "na míru", držím se následujících kroků:

 • 1. Analýza potřeb zadavatele – "Kde jsme?"
 • Rozhovor se zadavatelem o situaci ve společnosti, získání hlubšího pohledu do problematiky Vašich potřeb. Seznámení se s prostředím a situací účastníků a proniknutí do podstaty jejich každodenní práce – pro kvalitní trénink "na míru" je nutná znalost prostředí zadavatele, ze které následně mimo jiné vycházejí modelové situace a případové studie.
 • 2. Cíl – "Kam se chceme dostat?" "Co má být po tréninku jinak?"
 • Ověření souladu vzájemných očekávání – čemu chceme napomoci, co bychom rádi změnili, co má být po tréninku jinak. Stanovení cíle tréninku a vytvoření předběžného návrhu jeho scénáře.
 • 3. Konzultace předběžného návrhu
 • Konzultace se zadavatelem, případně schůzka s několika budoucími účastníky tréninku. Seznámení se s jejich očekáváními, potřebami, ale také i s jejich obavami. Pochopení jejich vnímání potřeb společnosti, aby bylo možno stanovit metody tréninku co nejpřesněji a zároveň nejcitlivěji. Přesně tak, jak je pro Vás zapotřebí.
 • 4. Příprava tréninku
 • Příprava tréninku včetně konkrétních modelových situací a případových studií, které vycházejí z Vaší praxe a vyžadují reálná řešení. Stanovení nejvhodnějšího řešení – přístupu, metod, časového harmonogramu, včetně přípravy pracovních i herních aktivit.
 • 5. Realizace tréninku
Aby byl kurz co nejefektivnější, omezuji čas věnovaný teorii na nezbytné minimum (max. 35%) a většinu takto získaného času (přes 65%) věnuji praxi – zejména procvičování, aby se účastníkům dostaly dovednosti opravdu tak říkajíc pod kůži. Po celou dobu mapuji reakce účastníků a přizpůsobuji běh tréninku jejich potřebám. Ráda pracuji s efektivními metodami, snažím se o co největší interaktivitu, přičemž většinou vybírám podle potřeb tréninku a účastníků z těchto metod:
 • řešení případových studií, simulace konkrétních situací z praxe účastníků, hraní rolí
 • práce ve skupinách, ve dvojicích, individuální práce
 • diskuze, brainstorming
 • týmové hry, drobné outdoorové aktivity
 • testy, kvízy, energizery, soutěže, relaxační aktivity
 • moderovaná zpětná vazba, případně analýza situací pomocí nahrávání na videokameru nebo diktafon
 • 6. Vyhodnocení tréninku účastníky a lektorem
 • Každý účastník na závěr hodnotí trénink písemně, aby bylo zřejmé, zda byla splněna očekávání jak zadavatele, tak i účastníků. Lektor po tréninku zpracuje hodnotící zprávu, kde shrne své postřehy, které mohou zadavateli a účastníkům pomoci v dalším profesním růstu.
 • 7. Doporučení dalšího rozvoje
 • Na základě zpětných vazeb z tréninku může lektor navrhnout doporučení dalšího rozvoje účastníků, např. navazující tréninky k podpoře a rozvinutí získaných znalostí a dovedností.