Předkládám výběr klientů i tréninků. Většina z nich probíhala opakovaně pro všechny zaměstnance cílové skupiny.
U tréninků lze nahlédnout do hodnocení všech účastníků.

 • Allianz pojišťovna, a. s.
 • Obtížná komunikace a asertivní techniky (vedoucí oddělení)
 • Praktická asertivita a zvládání konfliktů (vedoucí oddělení)
 • Vymáhání pohledávek po telefonu
 • AMCICO AIG Life
 • Služba zákazníkům po telefonu
 • ANNONCE Publishing, s. r. o.
 • Proklientský nadstandard (operátoři, pracovníci přepážek)
 • Obchodní dovednosti (obchodníci jednotlivých regionů)
 • Základy prodejních dovedností (pracovnice přepážek)
 • Leadership Skills I. (manažeři)
 • Arboeko, s. r. o.
 • Konflikty, asertivita a zvládání stresu (vedoucí obchodníků a obchodníci)
 • BauMax ČR, s. r. o.
 • Leadership Academy I. – Komunikace a asertvita
 • Leadership Academy II. – Týmová spolupráce, delegování, hodnocení, motivace
 • Leadership Academy III. – Koučování, prezentační dovednosti, základy time managementu
 • Leadership Academy IV. – Komunikace se zákazníkem, Vyjednávání, Zvládání námitek a konfliktu
 • (vše pro vytipované budoucí vedoucí pracovníky)
 • Bawag Bank CZ, a. s.
 • Odchozí telefonát
 • Praktická asertivita a zvládání konfliktů (střední management)
 • Doosan Bobcat Manufacturing, s. r. o.
 • Leadership Skills I. (manažeři)
 • CCS, Česká společnost pro platební karty, a. s.
 • Praktická asertivita a zvládání konfliktů (zaměstnanci)
 • CeWe Color, a. s.
 • Proklientská zákaznická linka (zákaznický servis)
 • CzechInvest Agentura pro rozvoj podnikání a investic
 • Přesvědčivá argumentace a rétorika (střední management)
 • ČD Telematika
 • Leadership (klíčoví zaměstnanci)
 • Teambuilding
 • ČEPS, a. s.
 • Situační vedení a koučování (manažeři)
 • Česká spořitelna, a. s.
 • Vymáhání pohledávek
 • Český Telecom, a. s.
 • Telesales II. – Aktivní telemarketing pro pokročilé (vedoucí a pracovníci call center, 5 cyklů)
 • ČSOB
 • Osobnost a sebeprezentace
 • Interpersonální vztahy a komunikace
 • Překonávání stresu, konfliktů a možnosti relaxace
 • Týmová spolupráce
 • Time management
 • (vše pro Útvar řízení znalosti – HR specialisté, manažeři, úzcí specialisté)
 • Jak se připravit na kurz
 • Obtížné situace a jejich zvládání
 • Psychosociální dovednosti lektora
 • Koučování
 • (vše pro interní lektory – Certifikovaný program lektorských dovedností)
 • Lektorské dovednosti I., II.
 • Metody a techniky interakce
 • (vše pro začínající interní lektory)
 • DHL Expres, s. r. o.
 • Koučování (střední management)
 • Generali Pojišťovna, a. s.
 • Praktická asertivita a obtížné situace (zaměstnanci)
 • GMAC
 • Vymáhání pohledávek po telefonu
 • Eurotel Praha, spol. s. r. o.
 • Efektivní prodej po telefonu (BAS – specialisté pro významné zákazníky) 4 cykly)
 • Invazivní prodej včetně vedení lidí (vedoucí značkových prodejen a jejich zástupci)
 • Přesvědčivá argumentace (supervizoři a pracovníci telefonní linky pro významné zákazníky) včetně Úvodu do asertivity
 • Hypo stavební spořitelna, a. s.
 • Profesionální telefonní komunikace (vedoucí oddělení i řadoví zaměstnanci) včetně Stress Managementu
 • Profesionální operátor a praktická asertivita
 • Praktická asertivita (vedoucí oddělení) včetně Úvodu do Stress & Time Managementu
 • Aktivní telemarketing
 • Profesionální operátor
 • Obtížná komunikace a asertivní techniky
 • Jurys Inn
 • Time & Stress Management (střední management)
 • Be Exceptional (noví zaměstnanci)
 • Kaufland Česká republika v. o. s.
 • Individuální koučování během telefonátů (klientský servis, vedoucí)
 • Linde Technoplyn, a. s.
 • Škola manažerů (střední management) včetně Vedení lidí, Time & Stress Managementu a Úvodu do asertivity
 • Jednání se zákazníky a dodavateli
 • Efektivní sekretariát
 • Linet, s. r. o.
 • Situační řízení a koučování
 • Asertivní jednání
 • Omnicom Media Group, s. r. o.
 • Asertivita (Top management, střední a nižší management)
 • Manažerské dovednosti (Střední a nižší management)
 • Pojišťovna České spořitelny, a. s.
 • Hodnotící pohovor (Top management, střední management)
 • První americko – česká pojišťovna, a. s.
 • Služba zákazníkům po telefonu (zaměstnanci) včetně Úvodu do asertivity a Stress Managementu
 • SKICOMP, s. r. o.
 • Přesvědčivá argumentace a rétorika
 • Vienna International Hotels & Resorts
 • Vůdčí dovednosti – základní (vedoucí oddělení) včetně Úvodu do Stress Managementu
 • Vůdčí dovednosti pro pokročilé (střední management ) včetně Time Managementu
 • Time & Stress Management (střední management)
 • Vůdčí dovednosti I. (střední management)
 • Obtížná komunikace a asertivní techniky (střední management; zaměstnanci první linie)
 • Empowerment (střední management)
 • Leadership a Time Management (střední management)
 • Wüstenrot – stavební spořitelna, a. s.
 • Zvládání obtížných situací při telefonní komunikaci pro pokročilé (zaměstnanci) včetně Úvodu do Stress Managementu
 • Zdemar Ústí nad Labem, s. r. o.
 • Efektivní komunikace (Top management a všichni zaměstnanci)
 • Obtížná komunikace a asertivní techniky (Top management a vybraní zaměstnanci)
 • Vedení lidí I. – Styly vedení (Top management a vedoucí oddělení)
 • Vedení lidí II. – Motivace (Top management a vedoucí oddělení, 1 den)
 • Prodejní dovednosti (obchodníci)
 • Zentiva
 • Psychologie prodeje – obchodní prezentace (obchodníci)
 • Živnostenská banka, a. s.
 • Lektorské dovednosti (nižší management a lektoři)
 • Otevřené tréninky pro účastníky z různých společností
 • Efektivní komunikace pro nemanažerské pozice
 • Koučování
 • Leadership Skills
 • Prodejní dovednosti po telefonu
 • Profesionální asistentka
 • Profesionální operátor