TRÉNINK TRENÉRŮ LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI<br/>PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

"Budeš-li pouze napodobovat někoho jiného, dosáhneš méně než on Pokud však přidáš svou jedinečnost, dosáhneš jedinečného výsledku".
Walter Lűbeck