TIME  MANAGEMENT  STRESS MANAGEMENT

"Snažme se ovlivnit vše, co můžeme, protože vždy zůstane hodně toho, co ovlivnit nedokážeme."
Lewis Glenn